Chuyên mục Máy Tính Mini N.U.C HP
TÌM KIẾM
Tặng 200.000 (SLCH) (case nhỏ giồng NUC) HP Pro Desk 400-G3 DM-1DH96PA(I3-7100T-SSD)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 200.000 (SLCH) (case nhỏ giồng NUC) HP Pro Desk 400 G3 DM-1DH97PA(I5-7500T-SSD)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000 (SLCH)(Case nhỏ giống NUC) HP Pro Desk 400 G3 DM-1DH93PA(G4560T)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000 (SLCH) (case nhỏ giồng NUC) HP Pro Desk 400-G3 DM-1DH94PA(I3-7100T)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000 (SLCH) (case nhỏ giồng NUC) HP Pro Desk 400 G3 DM-1DH95PA(I5-7500T)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000 (SLCH) HP Pro Desk 400-G4SFF(1HT57PA)(Case nhỏ)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000 (SLCH) HP Pro Desk 400-G4SFF(1HT58PA)(Case nhỏ)
Đặt mua Quan tâm So sánh